Home / Zdravlje / Deca / Traume iz detinjstva uzrok kasnijih psihoza

Traume iz detinjstva uzrok kasnijih psihoza

traume iz detinjstva uzrok psihoza

traume iz detinjstva uzrok psihoza

Jeste li znali da su traume iz detinjstva uzrok psihoza koje se javljaju u odraslom uzrastu?

Istraživači sa Univerziteta u Liverpulu objavili su u žurnalu Schizophrenia Bulletin, podatak da deca koja su pretrpela ozbiljnu traumu imaju tri puta više šanse da obole od šizofrenije u odraslom dobu, u odnosu na ostale. Ova informacija je rezultat njihovog 30.-ogodišnjeg istraživanja o uzroku mentalnih oboljenja.

Za potrebe ovog istraživačkog rada, naučnici su pregledali više od 27.000 stručnih radova, kako bi izvukli podatke iz tri vrste studija:

–    progres kod dece za koju se zna da su iskusila neku vrstu nevolja
–    slučajno izabrani pripadnici stanovništva
–    psihotični pacijenti koji su pitani o njihovom ranom detinjstvu.

Pored toga, ovaj tim naučnika sproveo je i novu studiju u kojoj je gledao odnos između specifičnih psihotičnih simptoma i vrste trauma preživljenih u detinjstvu. Tako su došli do rezultata da je seksualno zlostavljanje u detinjstvu, na primer, povezano sa halucinacijama; a odrastanje u sirotištu povezali su sa paranojom. Ovo istraživanje dalje pokazuje snažnu povezanost između sredine i razvoja same psihoze i pruža dokaze o mehanizmima koji dovode do teške mentalne bolesti.

Profesor sa Univerziteta Richard P. Bentall i vodeći ekspert o ovoj bolesti, između ostalog je izjavio kako je, sada kada se zna da sredina ima veliki faktor u psihozama i da postoji direktna veza između specifičnih događaja i simptomima njihovih stanja, od vitalnog značaja da psiholozi i psihijatri rutinski ispituju svoje pacijente o njihovim životnim iskustvima.

Facebook Comments Box

About Dragan Ćirković