Home / Ishrana / Kafa produžava život?

Kafa produžava život?

Najnovija istraživanja tvrde da kafa produžava život, jer postoji direktna veza između količine unete kafe i smanjenog rizika od hroničnih bolesti!

 

Kako pišu mediji, 3 do 5 kafa na dan smanjuje rizike od hroničnih bolesti kao što su bolesti srca i produžavaju život! Rezultati su došli sa nekoliko različitih istraživanja tokom poslednjih 20 godina i zaključak je da kafa ima blagotvorno dejstvo na kvalitet života – pod uslovom da ne pušite, u kom slučaju se efekti poništavaju.

Ova istraživanja, vršena su na harvardskoj školi javnog zdravlja, na Indiana univerzitetu, kao i na nacionalnom univerzitetu u Singapuru i madridskom univerzitetu.

Istraživači su koristili informacije iz 3 velike studije zdravstvenih radnika u Americi, tokom 70-ih i 80-ih godina prošlog veka u kojima su praćeni ljudi koji piju kafu i koliko u odnosu na one koji ne piju i upoređivali su sa podacima koliko je ispitanika preminulo tokom ispitivanja. Tako dobijeni podaci su ukrštani sa podacima o njihovom načinu života i upoređivani sa medicinskim stanjem ispitanika na početku i na kraju ispitivanja.

kafa-produžava-život-v

Konačni rezultati su pokazali da je od 208.501 ljudi koji su obuhvaćeni studijom, njih 31.956 preminulo i da su, u odnosu na one koji ne piju kafu:

– ljudi koji su pili kafu na dan, imali 5% manje šanse da preminu
– ljudi koji su pili 3 kafe na dan, imali 9% manje šanse da preminu
– ljudi koji su pili 5 i više kafa na dan, nisu imali značajniju promenu rizika od smrti.

Na ove rezultate nije imalo značaja jesu li ispitanici pili kafu sa ili bez kofeina, ali je najveći značaj u tome da 3 kafe na dan umanjuju rizik od smrti od hronične bolesti.

 

Izvor

Facebook Comments Box

About Kalipso

One comment

Leave a Reply