Home / Bolesti / Faktori rizika za osteoporozu

Faktori rizika za osteoporozu

Koji su faktori rizika za osteoporozu i na šta žene treba posebno da obrate pažnju?

 

Konsultovali smo se sa doktorima iz ambulante Beomed i evo šta smo saznali.

 

Osteporoza (OP) je najčešće koštano oboljenje kod ljudi i predstavlja poremećaj gubitka koštane mase. Tipičan je za žene u postmenopauzi (20% postmenopauzalnih žena ima OP, dok oko 50% ina nisku koštanu gustinu). Svetska zdravstvena organizacija (SZO) osteoporozu definiše kao bolest koja se karakteriše niskom koštanom masom i oštećenjem mikroarhitekture koštanog tkiva. OP uzrokuje fizičke patnje i depresivno raspoloženje sa gubitkom samopouzdanja.

 

Za osnovne faktore rizika definisani su:

 

 • ženski pol
 • podaci o prethodnom prelomu/prelomima
 • starost preko 65 godina
 • rana menopauza
 • anamnestički podatak o postojanju osteoporoze u porodici
 • nizak indeks telesne mase i mala telesna težina
 • anoreksija, nervoza i sl. (mlade devojke)
 • pušenje
 • konzumiranje alkohola
 • nepostojanje fizičkih aktivnosti
 • dugotrajna primena kortikosteroida (duže od tri meseca)
 • nedovoljni unos kalcijuma
 • malabsorpcija
 • oboljenja tireoideje (hipertireoza)
 • hiperparatireoidoza
 • hipogonadizam (kod muškaraca)
 • bolesti jetre
 • reumatoidni arthritis
 • hronična bubrežna insuficijensija, i dr.

Ukoliko prepoznajete neke od faktora rizika kod sebe obavezno se konsultujte sa vašim porodičnim lekarom o tome šta dalje treba da preduzmete.

faktori-rizika-za-osteoporozu-v

Facebook Comments Box

About Kalipso

Leave a Reply